cykl plakatów Delivery

Całość pracy po złożeniu ma wielkość tradycyjnej koperty. Plakaty w niej zawarte, po otwarciu można oglądać jak książkę. Odpowiednio złożone tworzą całość i opowiadają o losach przykładowego człowieka. Plakaty mogą również występować samodzielnie. Po rozłożeniu praca ma długość 210cm i zamyka się w formie strzałki. Jej kierunek podkreśla bieg zdarzeń w opowiadanej historii. Schemat składania nawiązuje dodatkowo do sposobu składania teczki, Ma to podkreślić wymowę pracy, o świecie, w którym człowiek staje się często jednostką statyczną. Strona wewnętrzna jest wydrukiem zabezpieczonym folią UV, natomiast strona zewnętrzna jest pokryta zaprojektowanymi naklejkami. Rozmiar: 210x15cm.