Stypendia

 
Wykaz otrzymywanych stypendiów

2011
 • Stypendium Naukowe ASP we Wrocławiu
 • Stypendia dla Najzdolniejszych Starostowo Powiatowe w Będzinie edycja zimowa
 • Stypendia dla Najzdolniejszych Starostowo Powiatowe w Będzinie edycja letnia
 • Stypendium Miasta i Gminy Siewierz
 
2010
 • Stypendium Naukowe ASP we Wrocławiu
 • Stypendia dla Najzdolniejszych Starostowo Powiatowe w Będzinie edycja zimowa
 • Stypendia dla Najzdolniejszych Starostowo Powiatowe w Będzinie edycja letnia
 • Stypendium Erasmus w Wielkiej Brytanii
 • Stypendium Artystyczne Miasta Wrocławia
 • Stypendium Miasta i Gminy Siewierz 
2009
 • Stypendium Naukowe ASP we Wrocławiu
 • Stypendia dla Najzdolniejszych Starostowo Powiatowe w Będzinie edycja zimowa
 • Stypendia dla Najzdolniejszych Starostowo Powiatowe w Będzinie edycja letnia
 • Stypendium Artystyczne Miasta Wrocławia
 
2008
 • Stypendium Naukowe ASP we Wrocławiu
 • Stypendia dla Najzdolniejszych Starostowo Powiatowe w Będzinie edycja zimowa
 • Stypendia dla Najzdolniejszych Starostowo Powiatowe w Będzinie edycja letnia 
 
2007
 • Stypendium Naukowe ASP we Wrocławiu
 • Stypendia dla Najzdolniejszych Starostowo Powiatowe w Będzinie edycja zimowa
 • Stypendia dla Najzdolniejszych Starostowo Powiatowe w Będzinie edycja letnia